Farklı Yöntemler ile Laboratuvar Ortamında Modellenerek İyileştirilen Organik Zeminlerin Nümerik Yöntemlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi


Kaya Z. (Yürütücü) , Uncuoğlu E. , Akın M.

TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2023

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mart 2020
  • Bitiş Tarihi: Mart 2023

Proje Özeti

Geoteknik mühendisliğinde problemli zemin türleri arasında yer alan organik zeminler; düşük taşıma kapasitesi ve yüksek deformasyon özelliğine sahiptir. Literatürdeki çalışmalara göre organik zeminlerin farklı zemin iyileştirme yöntemlerinden olan geosentetiklerle güçlendirilmiş taş kolonlar ve jet grout kolon teknikleri ile iyileştirilmesine yönelik olarak henüz çalışılmadığı gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak bu proje kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ile Serbest Bölge temel zeminlerinde yer alan organik türdeki zeminlerin (i) geleneksel ve geosentetiklerle güçlendirilmiş taş kolonlar ve (ii) alkali aktif uçucu kül katkılı jet grout kolon oluşturma yöntemleri ile laboratuvar ortamında modellenerek iyileştirilmesi ve deneyler sonucunda elde edilecek parametrelerin sayısal ortamda modellenmesi ve karşılaştırılmasını hedeflemektedir.