Akciğer Kanseri Hastalarında Kanser Kök Hücresinin Genomik Profillendirilmesi


Creative Commons License

ÖNAL Ö. (Yürütücü) , YILMAZ S. , ÖZKUL Y. , CANÖZ Ö. , SAATÇİ Ç.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2020