Rumex hydrolapathum Huds. Bitkisinin In Vitro Antienflamatuvar Aktivitelerinin İncelenmesi.


ŞEKER KARATOPRAK G. (Yürütücü) , KOŞAR M. , GÜRBÜZ P. , GÖGER F., YÜCEL Ç.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019