YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE METİSİLİNE DİRENÇLİSTAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ACİENTOBACTER SPP. EPİDİYOLOJİSİ VE KOLONİZASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ.


YERER M. (Yürütücü) , ALP MEŞE E. , DOĞANAY M. , EŞEL D.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2005

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2004
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2005