Antarktika Yarımdası Penguen Türlerinden Alınmış Okuler Yüzey Örneklerinin Sitolojik ve Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi. II: İmmunohistokimyasal ve Filogenetik Analizler


Çakır Bayram L. (Yürütücü) , Abay S. , Aydın F. , Güvenç T., Ekebaş G.

TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2021

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2020
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2021