Vanadyumun çay örnekelrinde grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometri (GFAAS) yöntemi ile tayini


KARTAL Ş. (Yürütücü) , SAÇMACI Ş. , YILMAZ Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2014