MENOPOZDAKİ KADINLARDA PARAOKSONOAZ/ARİLESTERAZ AKTİVİTESİ, LİPİD VE HİPOPROTEİN METABOLİZMASI, ANTİOKSİDAN SİSTEM HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER VE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN ETKİLERİ


ÖZÇELİK B. (Yürütücü) , BAŞKOL G. , MÜDERRİS İ. İ. , SERİN İ. S. , KÖSE S. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2005

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2005