Term bebeklerde ve annelerde insülin, adiponektin, D vitamini ve kurşun düzeylerinin değerlendirilmesi ve bebeklerin aort intima mediaları üzerine etkilerinin tespiti


KURTOĞLU S. (Yürütücü) , ÇOBAN D. , YIKILMAZ A. , ÇETİN A. , MUHTAROĞLU S. , SARAYMEN R. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2010
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2011