HELİCOBACTER PYLORİ POZİTİF VAKALARDA İNTERLÖKİN-2 GEN VE İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI


ÖZKUL Y. (Yürütücü) , KAPLAN N., GÜRSOY Ş. , TAŞDEMİR Ş.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2008
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2010