SIÇANLARDA MK801 İLE OLUŞTURULMUŞ ŞİZOFRENİ MODELİNDE NİKOTİNİK ALFA7 RESEPTÖRLERİNİN ŞİZOFRENİNİN POZİTİF, NEGATİF VE KOGNİTİF SEMPTOMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


AYCAN M. B. (Yürütücü) , ARICIOĞLU F., ÜNAL G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2018
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2018