Lipopolisakkarit ve lipoteikoik asit ile indüklenmis Akkaraman ve Romanov ırkı kuzuların lenf dügümlerinin mikroanatomik karsılastırılması ve bu indüklenme sonucunda etkili immun moleküllerin incelenmesi.


ALAN A. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, Devam Ediyor

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Devam Ediyor
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor