Alkil-Sübstitüntlenmiş Thiolo-, Thiono-, ve Dithio-?-butirolaktonların Convulsant Aktivitelerinin Elektron Topolojik Metodla (ETM) İncelenmesi


GÜZEL Y. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2002 - 2005

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Şubat 2002
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2005