Myzus persicae Sulzer (Hemiptera; Aphididae)'nin Farklı Biber (Capsicum spp.) Çeşitleri Üzerindeki Bazı Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi


Yılmaz A.(Yürütücü), Demirci D., Muştu M.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2019
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2020

Proje Özeti

Yeşil şeftali yaprak biti Myzus persicae (Sulzer,1776) (Hemiptera: Aphididae) kozmopolit bir tür olup, tarım arazi ve seralarda 50 farklı familyadan 400’den fazla bitki türü ile beslenen bir zararlıdır (Blackman & Eastop 1984; Schoonhoven et al. 2005). Polifag bir zararlı olan M. persicae, sokup emerek beslenmesi sonucu taze sürgünlere ve yapraklara verdiği doğrudan zararın yanında, bitki virüs hastalıklarını naklederek bitkilere dolaylı olarak etkide bulunmaktadır (Velioğlu ve vd. 2008). M. Persicae’nin konukçuları arasında bulunan farklı tiplerdeki biber çeşitleri (Capsicum spp.), “Yalova Çarliston”, “Yalova Yağlık” ve “Kandil Dolma” laboratuvarda uygun koşullarda iklim odasında yetiştirilip, bu çeşitlerin zararlının biyolojik ve üreme potansiyeli üzerine kontrollü koşullarda belirlenecektir. Proje sonunda elde edilen veriler kullanılarak zararlının farklı biber çeşitleri üzerinde biyolojik parametreleri ortaya konacak, çeşitlerin M. persicae’ye dayanıklılık düzeyleri ile ilgili veriler elde edilecektir.