Torakotomi yapılan hastalarda ultrasonografi rehberliğinde yapılan paravertebral blokta bupivakain ve bupivakaine deksmedetomidin eklenmesinin postoperatif ağrı skoru ve analjezik tüketimine etkinliğinin karşılaştırılması


BİÇER C. (Yürütücü) , ÜNALAN E. N. , AKSU R.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2015
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2016