Çocuk Eğitim Merkezleri Personelinin Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı: Erciyes Üniversitesi Örneği


GÖLGELİ A. (Yürütücü) , ARGUNŞAH H. , AKDOĞAN A. A. , DENİZ ŞAFAK E. , SELÇUKLU A. E. , METİN KIYICI J. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2016
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2017