Gastroözofageal Reflü Hastalığında Noninvaziv Egg Sinyallerinin Tanısal Değerinin Ortaya Konması


Latifoğlu F. , Yurci M. A. (Yürütücü) , Can Sezgin G.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2014
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2015