James Ross Adası (Antarktika Yarımadası) Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Antarktika Endemiği Bazı Liken Türlerine ait özütler ile çeşitli nanoyapıların sentezi ve uygulama alanları


HALICI M. G. (Executive) , KOCA F. D. , ÖÇSOY I. , Kabalak M., Karaarslan İ. Ç.

TUBITAK Project, 2019 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: Continues