Çepni Surp Sarkis Kilisesi Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon Projeleri


BÜYÜKMIHCI G. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2015