Tiyol Türevli Çeşitli Ligandlarla Fonksiyonlaştırılmış Manyetik Grafen Oksit ile Çeşitli Çevre Örneklerindeki Arsenikin Zeta Potansiyel Tekniği ile Tayini


SAÇMACI Ş. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2016
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2017