İnflamazom Aktivasyonunda Fosfodiesteraz 4 İnhibisyonu: Kumarin Bileşiği Psoralidinin Regülatör Etkisi


CUMAOĞLU A. (Yürütücü) , ŞATIR BAŞARAN G. , AYCAN M. B. , BARAN M. , YILDIRIM M. N. S.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Eylül 2019
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor