HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA, PARAOKSONAZ-1 (PON-1) POLİMORFİZMİ VE BAZI KARDİYOVASKÜLER RİSK


BAŞKOL G. (Yürütücü) , BAYRAM F. , CANİKLİOĞLU A. , ÖZKUL Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2009
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2012