Dezavantajlıların Trafiğe Adaptasyonunda Yetişkin Eğitiminin AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması


Aydın H. (Yürütücü) , Kodal T.

Erasmus Projesi, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Erasmus Projesi
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2018
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019