HİPOTİRODİZM VE HİPERTİRODİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ VE ANTİOKSİDAN DEFANSIN İNCELENMESİ


BAŞKOL G. (Yürütücü) , BAYRAM F. , KÖSE S. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2005

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2005