Alfa Beta T Hücre Azaltılmış Gama Delta T Hücre ve NK Hücre Zenginleştirilmiş Donör Lenfosit İnfüzyonu


KARAKÜKCÜ M. (Yürütücü) , ÖZCAN S. , ÜNAL E. , KAYNAR L.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017