AKUT KORONER SENDROM OLGULARININ TANISINDA SERUM H-FABP DÜZEYİNİN YERİ


İKİZCELİ I. (Yürütücü) , OĞUZHAN A. , MUHTAROĞLU S. , VARDAR H. A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2008
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2010