Lipopolisakkarit ve Lipoteikoik Asit ile İndüklenmiş Akkaraman ve Romanov Irkı Kuzuların Lenf Düğümlerinin Mikroanatomik Karşılaştırılması ve Bu Indüklenme Sonucunda Etkili İmmun Moleküllerin İncelenmesi.


Daldaban F. , Alan A. (Yürütücü) , Alan E. , Akyüz B., Arslan K. , Çınar M. U. , et al.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2019
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2020