HİPOGONADİZMLİ HASTALARDA KONVANSİYONEL TEDAVİNİN PERİFERAL LENFOSİTLERDE IL-2R,GNRH-1 VE GNRH-2 MRNA EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ VE SERUM IL-2 DÜZEYİ VE LENFOSİT SUBTİP DEĞİŞİKLERİNİN SAPTANMASI


BAYRAM F. (Yürütücü) , PATIROĞLU T. , TANRIVERDİ F. , DÜNDAR M. , ÖZKUL Y., KELEŞTEMUR H. F. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006