Okuler tutulumu olan ve olmayan Behçet hastalarında hastalık aktivasyonu ve yaşam kalitesi ile serum HMGB1 bFGF VEGF ICAM1 düzeylerinin karşılaştırılması


ÇALIŞ M. (Yürütücü) , EVEREKLİOĞLU C. , SORUKLU D. N. , YAZICI C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2015
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2016