Pülverizatör Memelerinde Püskürtme Açısının Sensör Tabanlı Kontrol Sistemiyle Tespit Edilmesi ve İşletme Parametrelerinin Hacimsel Dağılıma olan Etkisinin Doğrusal Hareketli Püskürtme Simülatörüyle Belirlenmesi


Toprak A. N. , Çetin N. , Demir B.(Yürütücü), Köylü F. , Sayıncı B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2017
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2019

Proje Özeti

Kimyasal mücadele, etkisinin hızlı ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle en fazla tercih edilen, en yüksek düzeyde zararlı etkenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan tarımsal mücadele yöntemlerinden biridir. Bilinçli ve doğru yapılmayan bir kimyasal mücadelede ilaç kayıpları nedeni ile çevre kirliliği oluşmakta, hem ekosistem dengesi bozulmakta hem de insan sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Bunun yanı sıra, ilaç kayıplarından dolayı biyolojik etkinlik düşmekte ve aşırı ilaç tüketimi ile de ürün maliyetleri artmaktadır. Doğru bitki koruma ürününün seçilerek uygun zamanda, uygun dozda ve uygun bitki koruma makineleri ile uygulanması, makine ayarlarının ve kalibrasyonunun doğru yapılması ilaçlama işinin en önemli basamaklarını oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde, insan sağlığının korunduğu doğa dostu üretim sistemleri geliştirilirken, bitki koruma makinelerinin güvenli ve kontrollü kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda zararlı etmenlerin yönetiminde kimyasal mücadelede kullanılan pestisitlerin tekniğe uygun olarak hedefe taşınması mücadelenin başarısında önemli rol oynamaktadır. Geliştirilen ve tasarım açısından farklılık gösteren yeni sistemler, ilaçlama etkinliklerini arttırmakta, geleneksel yöntemlere göre daha pratik olmasının yanında, daha doğru ve hassas sonuçların elde edilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle farklı pülverizatör memelerinde püskürtme açısının görüntü işleme esasına dayalı olarak belirlenmesi, bu amaçla kullanılacak uygun donanım ve yazılımdan oluşan sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Püskürtme açısındaki değişimin hacimsel dağılım düzgünlüğüne olan etkisi ise otomatik hız kontrollü doğrusal hareketli bir püskürtme simülatörü ve suya duyarlı kartlar kullanılarak belirlenecektir. İlerleme hızı, meme tipi ve orifis büyüklüğü gibi farklı işletme parametrelerinin değişken olarak kullanılacağı bu aşamada, farklı meme tipleri için en iyi işletme karakteristikleri tespit edilecektir. Yürütülecek bu çalışma, yeni üretilmiş, kullanımdan dolayı yıpranmış pülverizatör memelerinde algılayıcı tabanlı bir püskürtme açısı kontrol sisteminin tasarlanmasına, püskürtme ile ilgili alanlarda kullanılmak üzere akış kontrolü gerektiren test sistemleri için basit ve hızlı sonuçlar verebilen alternatif bir yöntem olarak katkı sunacaktır.