DIŞKI KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER JEJUNİ İZOLATLARININ REPETİTİVE EXTRAGENİC PALİNDROMİC-PCR (REP-PCR) İLE GENOTİPLENDİRİLMESİ


PERÇİN RENDERS D. (Yürütücü) , AYDIN F. , İÇA T. , SÜMERKAN A. B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2007
  • Bitiş Tarihi: Mart 2009