KARNOZİNİN FİZYOLOJİK VE FARMAKOLOJİK DÜZEYLERİNİN BEYİN VE KAS DOKUSUNDA MİTOKONDRİAL OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKS AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


AYDOĞAN S. (Yürütücü) , AYCAN M. B.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2007
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2009