ESER ELEMENT PROFİLLERİNİN, FEMUR PROKSİMAL KEMİĞİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE ETKİSİ


MUTLU M. (Yürütücü) , SARAYMEN R. , KULA M. , SAÇMACI Ş. , KARAASLAN F. , ÖZTÜRK M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2009
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2010