DENEYSEL OLARAK RATLARDA OLUŞTURULANPARASETAMOL İNTOKSİKASYONUNDAKİ KARACİĞER NEKROZU ÜZERİNE PENTOKSİFİLİN VE N ASETİL SİSTEİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


ŞAHİN H. M. (Yürütücü) , ÖZTÜRK F. , AVŞAROĞULLARI Ö. L. , MUHTAROĞLU S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2004
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2006