Kayseri Kentsel Sit Alanı Kuyumcuoğlu Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri


Büyükmıhcı G. (Yürütücü) , Kozlu H. H. (Yürütücü) , Altun F. , Beşdok E. , Özkan C. , Kara H. B. , et al.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2005

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2002
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2005