POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) OLAN HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİNİN TEDAVİSİNİN METABOLİK PARAMETRELER VE KARDİYO-VASKÜLER BULGULAR ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


YILMAZSOY A. (Yürütücü) , KELEŞTEMUR H. F. , DURAK A. C. , AYGEN E. M. , ŞAHİN Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2004 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2004
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006