Kontak Geometride Yüzeyler


YÜKSEL N. (Yürütücü) , İKİZ H., KARACAN M. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2015
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2017