Süt Dişi Erken Mine Lezyonlarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Remineralizasyon Ajanlarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi


AYDINBELGE M. (Executive) , GÜMÜŞ H. , CANTEKİN K.

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: August 2016