Eğitim Bilgileri

Post Doktora, Ryerson University, Faculty Of Scıence, Computer Scıence, Kanada 2010 - 2011
Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği, Türkiye 2002 - 2009
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği, Türkiye 1999 - 2002
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye 1995 - 1999

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği, Bilgi Gizleme, Bilgisayar Ağları, Haberleşme ve Ağ Protokolleri , Bilgisayar Grafiği, Bilgisayarda Grafik , Bilgisayarla Görme, Bilgisayarla Görme, Kuramsal Bilgisayar Bilimleri, Biçimsel Diller , Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ASLANTAŞ V., TUNÇKANAT M., ÖZTÜRK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GÖRÜNTÜLÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ KULLANARAK DERİ ÜZERİNDEKİ YARALARIN ANALİZİ, 2005 - 2007

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):47
h-indeksi (WOS):3