Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, Türkiye 1997 - 2005
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, Türkiye 1995 - 1997
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye 1987 - 1991

Yaptığı Tezler

Doktora, Kızılırmak Nehrinde Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 2005
Yüksek Lisans, Kayseri Şehri Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yükü Envanterinin Çıkarılması ve Ön Arıtma Yaklaşımlarının İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 1997

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Yönetimi, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2012 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2010 - 2012
Öğretim Görevlisi Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendsiliği Bölümü, 2006 - 2010
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Mühendisilik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994 - 2006

Mesleki Deneyim

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Abd, Çevre Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

İleri Su Kirliliği Kontrolu, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü , Lisans, 2012 - 2013
Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı , Lisans, 2012 - 2013
Çevresel Etki Değerlendirmesi , Lisans, 2011 - 2012
Endüstriyel Atıksuların İncelenmesi , Yüksek Lisans, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

ÖZKAN O., Kayseri OSB Bölge Atıksularında Mikrokirleticilerin Pilot Ölçekli Membran Biyoreaktör ve ters Ozmoz Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Ö.Özcan(Öğrenci), 2017
ÖZKAN O., KARIŞIK ENDÜSTRİYEL OSB ATIK SULARININ MEMBRAN BİYOREAKTÖR (MBR) SİSTEMİ İLE ARITILMASI: KOSB ÖRNEĞİ, Yüksek Lisans, M.Mükerrem(Öğrenci), 2017
ÖZKAN O., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ MEMBRANLI ARITMA SİSTEMLERİYLE YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Doktora, İ.Uyanık(Öğrenci), 2017
ÖZKAN O., KAYSERİ İLİ KATI ATIK YÖNETİMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Yüksek Lisans, T.Aktepe(Öğrenci), 2015
ÖZKAN O., Kayseri İli Arıtma Çamuru Yönetimi Alternatiflerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, B.Aksoy(Öğrenci), 2013
ÖZKAN O., Evsel Atıksularda Membran Biorekatörle Azot, Fosfor ve KOI Gideriminin İncelenmesi, Yüksek Lisans, E.Hasbülbül(Öğrenci), 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

SERİN Y., ÖZKAN O., BAŞARAN M., TÜBİTAK Projesi, Farklı özellikteki bozulmuş meralarda kentsel arıtma çamuru ve inorganik gübre uygulamalarının mera verimi ve toprak özellikleri üzerine etkileri, 2007 - Devam Ediyor
ÖZKAN O., UYANIK I., ŞAHİN U., UĞURLU Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması, 2017 - 2018
ÖZKAN O., UĞURLU Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARINDA MİKROKİRLETİCİLERİN PİLOT ÖLÇEKLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖR VE TERS OZMOZ SİSTEMLERİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ, 2017 - 2018
ÖZKAN O., UYANIK I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membranlı Arıtma Sistemleriyle Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2017 - 2017
ÖZKAN O., RENÇBER M. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karışık Endüstriyel OSB Atıksularının Membran Biyoreaktör MBR Sistemi İle Arıtılması, KOSB Örneği, 2017 - 2017
KARAÇETİN BELL E., MIHÇIOKUR H., OĞUZ M., SAĞDIÇ O., GÖKKUŞ Ö., ÖZKAN O., ATEŞ N., ÖZTÜRK İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAYSERİ VEYAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERİN (BÜNYAN, DEVELİ VE DNCESU) KAYNAK VE İÇME SULARINDA BAZI, 2008 - 2013
ÖZKAN O., TÜBİTAK Projesi, Küçük Yerleşim Yerleşim Birimleri için Uygun Atıksu Artıma Alternatiflerinin Araştırılması: Yamula Havzasında örnek bir çalışma,, 2008 - 2012
ÖZKAN O., BAHRAN A., OĞUZ M., ÖZDEMİR Ö., AZGIN Ş. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KÜÇÜK YERLEŞİM BİRİMLERİNE UYGUN ATIKSU ARITMA ALTERNATİFLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 2009 - 2011
ÖZKAN O., HASBÜLBÜL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Evsel Atıksularda Membran Biyoreaktörle Azot(N),Fosfor(P) ve Karbon (KOİ) Gideriminin İncelenmesi, 2010 - 2010
OĞUZ M., MIHÇIOKUR H., ÖZKAN O., VARİNLİ F., BAHRAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MEMBRAN BİYOFİLTRE VE ARDISIK KESİKLİ REAKTÖR KULLANILARAK ATIKSUDA NÜTRİENT (C:N:P) GİDERİM, 2008 - 2010
ÖZKAN O., ÖZDEMİR Ö., OĞUZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAYSERİ ŞEHRİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN KIZILIRMAK NEHRİ NİN KİRLİLİK YÜKÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASINULL, 2006 - 2008
OĞUZ M., ÖZKAN O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAYSERİ ŞEHRİNİN TEHLİKELİ ATIK ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI, 2006 - 2008
ÖZKAN O., AB Destekli Diğer Projeler, Küçük Yerleşim Yerleri için Atıksu Arıtma Sistemlerinin İncelenmesi, 2006 - 2006
ÖZKAN O., AB Destekli Diğer Projeler, Avrupada Belediye Kapsamında Raylı Toplu-Taşım Sistem Uygulamalarının İncelenmesi, 2005 - 2005
ÖZKAN O., AB Destekli Diğer Projeler, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Avrupa Ülkelerinde Eğitimi ve Uygulaması, 2004 - 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Arıtma ve Su Teknolojileri, Danışma Kurul Üyesi, 2009 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

CLEAN - Soil, Air, Water, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2010
Environmental Progress & Sustainable Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2010
Journal of wastewater treatment&analysis, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2009

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Oturum Başkanı, Malatya, Türkiye, 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):23
h-indeksi (WOS):3

Ödüller

ÖZKAN O., Bölüm 2.'lik ödülü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran 1991