Education Information

Doctorate, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, Turkey 1997 - 2005
Post Graduate, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, Turkey 1995 - 1997
Under Graduate, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Turkey 1987 - 1991

Dissertations

Doctorate, Kızılırmak Nehrinde Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 2005
Post Graduate, Kayseri Şehri Endüstriyel Atıksu Kirlilik Yükü Envanterinin Çıkarılması ve Ön Arıtma Yaklaşımlarının İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 1997

Research Areas

Environmental Engineering, Environmental Technology, Environmental Impact Assessment, Environmental Management, Industrial and Hazardous Waste Management, Water Pollution and Control, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2019 - Continues
Associate Professor, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2012 - 2019
Assistant Professor, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2010 - 2012
Lecturer PhD, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendsiliği Bölümü, 2006 - 2010
Research Assistant, Erciyes Üniversitesi, Mühendisilik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994 - 2006

Professional Experience

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2019 - Continues
Head of Department, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2019 - Continues
Head of Department, Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Abd, Çevre Mühendisliği, 2012 - Continues

Courses

İleri Su Kirliliği Kontrolu, Post Graduate, 2012 - 2013
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü , Under Graduate, 2012 - 2013
Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı , Under Graduate, 2012 - 2013
Çevresel Etki Değerlendirmesi , Under Graduate, 2011 - 2012
Endüstriyel Atıksuların İncelenmesi , Post Graduate, 2011 - 2012

Advising Theses

ÖZKAN O., Kayseri OSB Bölge Atıksularında Mikrokirleticilerin Pilot Ölçekli Membran Biyoreaktör ve ters Ozmoz Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, Post Graduate, Ö.Özcan(Student), 2017
ÖZKAN O., KARIŞIK ENDÜSTRİYEL OSB ATIK SULARININ MEMBRAN BİYOREAKTÖR (MBR) SİSTEMİ İLE ARITILMASI: KOSB ÖRNEĞİ, Post Graduate, M.Mükerrem(Student), 2017
ÖZKAN O., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARININ MEMBRANLI ARITMA SİSTEMLERİYLE YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Doctorate, İ.Uyanık(Student), 2017
ÖZKAN O., KAYSERİ İLİ KATI ATIK YÖNETİMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Post Graduate, T.Aktepe(Student), 2015
ÖZKAN O., Kayseri İli Arıtma Çamuru Yönetimi Alternatiflerinin Geliştirilmesi, Post Graduate, B.Aksoy(Student), 2013
ÖZKAN O., Evsel Atıksularda Membran Biorekatörle Azot, Fosfor ve KOI Gideriminin İncelenmesi, Post Graduate, E.Hasbülbül(Student), 2010

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

SERİN Y., ÖZKAN O., BAŞARAN M., TUBITAK Project, Farklı özellikteki bozulmuş meralarda kentsel arıtma çamuru ve inorganik gübre uygulamalarının mera verimi ve toprak özellikleri üzerine etkileri, 2007 - Continues
ÖZKAN O., UYANIK I., ŞAHİN U., UĞURLU Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması, 2017 - 2018
ÖZKAN O., UĞURLU Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARINDA MİKROKİRLETİCİLERİN PİLOT ÖLÇEKLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖR VE TERS OZMOZ SİSTEMLERİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ, 2017 - 2018
ÖZKAN O., UYANIK I., Project Supported by Higher Education Institutions, Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Membranlı Arıtma Sistemleriyle Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2017 - 2017
ÖZKAN O., RENÇBER M. M. , Project Supported by Higher Education Institutions, Karışık Endüstriyel OSB Atıksularının Membran Biyoreaktör MBR Sistemi İle Arıtılması, KOSB Örneği, 2017 - 2017
KARAÇETİN BELL E., MIHÇIOKUR H., OĞUZ M., SAĞDIÇ O., GÖKKUŞ Ö., ÖZKAN O., ATEŞ N., ÖZTÜRK İ., Project Supported by Higher Education Institutions, KAYSERİ VEYAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERİN (BÜNYAN, DEVELİ VE DNCESU) KAYNAK VE İÇME SULARINDA BAZI, 2008 - 2013
ÖZKAN O., TUBITAK Project, Küçük Yerleşim Yerleşim Birimleri için Uygun Atıksu Artıma Alternatiflerinin Araştırılması: Yamula Havzasında örnek bir çalışma,, 2008 - 2012
ÖZKAN O., BAHRAN A., OĞUZ M., ÖZDEMİR Ö., AZGIN Ş. T. , Project Supported by Higher Education Institutions, KÜÇÜK YERLEŞİM BİRİMLERİNE UYGUN ATIKSU ARITMA ALTERNATİFLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 2009 - 2011
ÖZKAN O., HASBÜLBÜL E., Project Supported by Higher Education Institutions, Evsel Atıksularda Membran Biyoreaktörle Azot(N),Fosfor(P) ve Karbon (KOİ) Gideriminin İncelenmesi, 2010 - 2010
OĞUZ M., MIHÇIOKUR H., ÖZKAN O., VARİNLİ F., BAHRAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, MEMBRAN BİYOFİLTRE VE ARDISIK KESİKLİ REAKTÖR KULLANILARAK ATIKSUDA NÜTRİENT (C:N:P) GİDERİM, 2008 - 2010
ÖZKAN O., ÖZDEMİR Ö., OĞUZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, KAYSERİ ŞEHRİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN KIZILIRMAK NEHRİ NİN KİRLİLİK YÜKÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASINULL, 2006 - 2008
OĞUZ M., ÖZKAN O., Project Supported by Higher Education Institutions, KAYSERİ ŞEHRİNİN TEHLİKELİ ATIK ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI, 2006 - 2008
ÖZKAN O., EU Supported Other Project, Küçük Yerleşim Yerleri için Atıksu Arıtma Sistemlerinin İncelenmesi, 2006 - 2006
ÖZKAN O., EU Supported Other Project, Avrupada Belediye Kapsamında Raylı Toplu-Taşım Sistem Uygulamalarının İncelenmesi, 2005 - 2005
ÖZKAN O., EU Supported Other Project, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Avrupa Ülkelerinde Eğitimi ve Uygulaması, 2004 - 2004

Activities in Scientific Journals

Arıtma ve Su Teknolojileri, Advisory Committee Member, 2009 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Board Member, 2013 - Continues

Scientific Refereeing

CLEAN - Soil, Air, Water, SCI Journal, June 2010
Environmental Progress & Sustainable Energy, SCI Journal, April 2010
Journal of wastewater treatment&analysis, Journal Indexed in SSCI, May 2009

Invited Congress and Symposium Activities

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Session Moderator, Malatya, Turkey, 2016

Citations

Total Citations (WOS):23
h-index (WOS):3

Awards

ÖZKAN O., Bölüm 2.'lik ödülü, İstanbul Teknik Üniversitesi, June 1991