Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, vol.106, no.3, pp.206-209, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effects of lambing season, sex and birth type on growth performance in Norduz lambs

SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.68, no.3, pp.336-339, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Diabetes mellitus and mitral valve prolapse

DIABETOLOGIA, vol.40, pp.2338, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Sanat Akımları Üzerinden Gelişen Disiplinlerarası Sanat

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.997-1012, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

August Rodin in Düşünen Adam Heykeli Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.48-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sanatın Arketipi Olarak Anne İmgesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.47-59, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MODERN HEYKELDE SOYUTLAŞAN BEDEN İMGELERİ

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi, Turkey, 12 - 14 November 2015

MODERN HEYKELİN PARADOKSU BOŞLUK

2.Uluslarası Sanat Sempozyumu, 5 - 07 November 2015

PLATON İDEALİZMİNİN TÜRK İSLAM SANATI ÜZERİNE ETKİLERİ VE MODERN SANAT

IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015

HEYKEL TASARIMINDA İMGE VE MALZEME İLİŞKİSİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.299-304

SOYUT SANAT VE MODA TASARIMI

Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 9 - 11 October 2013

The impact of stenting on coronary blood flow in STEMI

ESC Congress 2012, Münih, Germany, 25 - 29 August 2012, pp.1