Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Televizyon Reklamlarında Mizahın Kullanımı: "İş Bankası 92 Yaşında" Reklam Filminin Analizi

E-KurguAnadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.213-230, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Görüntülere Yansıyan Ortak Dil ve Toplumsal Hafıza: Türkiye ve Venezuela Askeri Darbelerine İlişkin Hazırlanan Belgesellerin Göstergebilimsel Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.73-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Endüstrisinin Eğlencelik Yüzleri: Fotoroman’dan Caps’e Bir Bakış

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.263-283, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelenekselin Dönüşümünde İletişim Akademisyenleri ve Sosyal Medya

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.292-313, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reporting Of Settlement Process In Turkish Press

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.62-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POPÜLERLEŞEN SİYASET SİYASALLAŞAN MÜZİK 30 MART 2014 YEREL SEÇİM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İLETİŞİM VE DİPLOMASİ, sa.3, ss.49-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popülerleşen Siyaset Siyasallaşan Müzik 30 Mart 2014 Yerel Seçim Şarkilari Üzerine Bir Çalişma

İLETİŞİM VE DİPLOMASİ DERGİSİ, ss.49-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVİD-19 Salgınını HAKK’A SIĞINDIK Romanı Üzerinden Okumak

5. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2020

Televizyoncu Öldü, Yaşasın ”Yeni” televizyoncu

7. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 21 - 23 Ekim 2020

Obsesif Kompulsif Bozuklukların Ekranda Temsili: Temizlik Avcıları Örneği

11. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Mülteci Sorunun Yeni Medyada Mizahi Yönden Sunumu: 9GAG ve Bobiler.Org Platformlarının Karşılaştırılması

1st. International Cultural Informatics, Communication Media Studies Conference, Aydın, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

Yeni Medya Ortamında Savaş Görüntülerinin Mizah Unsuru Haline Getirilmesi IŞİD ve İNCİCAPSÖrneği

ULUSLARARASI YENİ MEDYA - YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2015, ss.162-183

The Presentation Of The solution Process In The Turkish Press

International Conference on Education, Culture and Identity, 7 - 09 Temmuz 2013

Tarihsel Filmlerde Gerçeklik Algısı Bağlamında Fetih 1453 Filmi nin İncelenmesi

2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring novelties, 17 - 19 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Representation of Opposition in Humor Parallel to Hegemonic Ideology: The Example of Bizimcity

Ideology and Communication: Symbolic Reflections of Intellectual Designs, Zeynep Gültekin Akçay,Mahmut Akgül, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.127-139, 2020

Siber Güvenlik Farkındalığı ve Video Paylaşım Sitelerinin Rolü

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Hakan AYDIN,Fikret YAZICI, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.67-97, 2020

RESMİ KURUMLARIN YENİ MEDYADA YENİ İFADE BİÇİMLERİ: TRT 2 ÖRNEĞİ

Yeni Medya Yeni Mekan Yeni Mesaj, ONUR ÖNÜRMEN, Editör, PALET YAYINEVİ, Konya, ss.87-101, 2020

Toplumsal Hareketler ve Yeni Medyada Yeni İfade Biçimleri

Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül, Murat Başarır, Editör, Palet Yayınevi, Konya, ss.299-323, 2020

Siyasal Propagandanın Dijitalleşmesi: Saadet Partisi Youtube Örneği

Medya ve Siyaset, Faruk Temel, Ahmet Tarık Türkmenoğlu, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.247-264, 2019

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Kamusal Alanın Sosyal Medya Yoluyla Oluşması: Twitter Örneği

TÜRKİYE SEÇİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE MEDYA İLETİŞİM VE SİYASET ODAKLI İNCELEMELER, Temel F., ÖNÜRMEN O., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Konya, ss.269-284, 2015

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Kamusal Alanın Sosyal Medya Yoluyla Oluşması: Twitter Örneği

TÜRKİYE SEÇİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE MEDYA, ÖNÜRMEN ONUR, TEMEL FARUK, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.267-284, 2015