Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fen ve Mühendislik Fakülteleri için TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, European Cooperation in Science and Technology (COST) Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fen ve Mühendislik Bİlimlerinde ARDEB Proje Önerisi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AB Hibe Programları Proje Yönetim Döngüsü, Başvuru Prosedürleri ve Bütçe Hazırlama Eğitimi, UNDP, 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AutoCAD 2004, Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2005
Kalite Yönetimi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, 2005

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2015 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2014 - 2015
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2007 - 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metrikler