Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Fen ve Mühendislik Fakülteleri için TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2017
Education Management and Planning, Fen ve Mühendislik Bİlimlerinde ARDEB Proje Önerisi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
Education Management and Planning, European Cooperation in Science and Technology (COST) Projesi Yazma Eğitimi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2016
Occupational Health and Safety, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
Education Management and Planning, AB Hibe Programları Proje Yönetim Döngüsü, Başvuru Prosedürleri ve Bütçe Hazırlama Eğitimi, UNDP, 2006
Quality Management, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, 2005
Education Management and Planning, AutoCAD 2004, Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2005

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2018 - Continues
Assistant Professor, Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2018 - 2019
Assistant Professor, Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2015 - 2018
Research Assistant PhD, Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2014 - 2015
Research Assistant, Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 2007 - 2014

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Metrics