Doç.Dr.

ÖMER ÖZBEK


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Tefsir

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bililmleri/ Kıraat , Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Temel İslam Bilimleri/Tefsir, Türkiye

1993 - 1999

1993 - 1999

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Dkab Birleşik Eski, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Sıbtu'l-Hayyat'ın El-İhtiyar Fi Kıraati'l- Aşr Adlı Eserinin Kıraat İlmi'ndeki Yeri

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tefsir

2003

2003

Yüksek Lisans

Bursevi'nin Ruhu'l-Beyân Adlı Tefsirinde "Usul-i Aşere"

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlahiyat , Temel İslam Bilimleri Tefsir

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2015 - 2015

2015 - 2015

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2000 - 2003

2000 - 2003

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıraat Metinleri

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı Semineri

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvîd-IV

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid-III

Lisans

Lisans

Kur'an Okuma ve Tecvid-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Metodları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıraat Metinlerine Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

KEVÂŞÎ’NİN TEFSİRİNDE KIRAAT VECİHLERİNİN ANLAMA ETKİLERİ (ENBİYA SURESİ ÖRNEĞİ)

ÖZBEK Ö.

Journal of Turkish Studies, cilt.14, ss.3361-3380, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı

ÖZBEK Ö.

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.555-586, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri

ÖZBEK Ö.

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.183-209, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Kıraat Farklılıklarının Anlama Etkisi

ÖZBEK Ö.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.163-181, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Kıraat İlmi Perspektifi ile Sıbtu’l-Hayyât ve el-Mübhic Adlı Eseri

ÖZBEK Ö.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.33-59, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

ŞİRVÂNÎ’NİN EL-FEVAİD’İNDE KIRÂAT İLMİ

ÖZBEK Ö.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.31-43

2019

2019

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE KURAN ÖĞRETİMİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZBEK Ö.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.147-148

2019

2019

KUR’AN’I NASIL OKUYALIM VE ANLAYALIM

ÖZBEK Ö.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2019, ss.136-137

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Çağdaş Bir Tecvîd Denemesi

ÖZBEK Ö.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019

2019

2019

KARŞILAŞTIRMALI KIRAAT İLMİ MESELELERİ

ÖZBEK Ö.

KİMLİK YAYINLARI, Kayseri, 2019

2019

2019

KUR’AN OKUMA VE HAFIZLIKTA FARKLI PRATİKLER: ŞİNKITÎLER ÖRNEĞİ

ÖZBEK Ö.

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, ÖMER ÖZBEK, Editör, IKSAD PUBLISHING HAUSE, ss.47-122, 2019

2019

2019

ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARI VE HAFIZLIK EĞİTİMİ

ÖZBEK Ö.

Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Cemil OSMANOĞLU, Ömer ÖZBEK, Editör, KİMLİK YAYINLARI, Kayseri, ss.203-246, 2019

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

BILIMNAME

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2016 - 2016

2016 - 2016

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Doktora Sonrası Araştırma

Yarmuk Üniversitesi, ÜrdünDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

Tefsir Bilim Dalı Medya ve Kuran Sempozyumu

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2012

2012

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Koordinasyon Toplantısı

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2011

2011

Kuran Öncesi Mekke Toplumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Mülakat Sınavı Aksaray - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyurular & Dokümanlar

İstiaze ve Besmele
Ders Notu
9.05.2015

Ezberler Tüm Sınıflar İstiaze ve Besmele.mp3 Creative Commons License

Ezberler
Ders Notu
9.05.2015

4. sınıf Güz Ahzâb 38-48.mp3 Creative Commons License

Ezberler
Ders Notu
9.05.2015

4. sınıf Bahar Teğabun 10-18.mp3 Creative Commons License

Ezberler
Ders Notu
9.05.2015

4. sınıf Bahar Lokman 12-19.mp3 Creative Commons License

Ezberler
Ders Notu
9.05.2015

4. sınıf Bahar Furkan 61-77.mp3 Creative Commons License

Ezberler
Ders Notu
9.05.2015

4. Sınıf Bahar Enbiya 101-112.mp3 Creative Commons License