Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finding the optimum parameter values of the round robin CPU scheduling algorithm with genetic algorithm

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.36, sa.2, ss.1013-1027, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

☆Improving IEEE 802.15.4 channel access performance for IoT and WSN devices

Computers and Electrical Engineering, cilt.87, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A real-time noise resilient data link layer mechanism for unslotted IEEE 802.15.4 networks

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, cilt.30, sa.3, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A cross-layer adaptive mechanism for low-power wireless personal area networks

COMPUTER COMMUNICATIONS, cilt.78, ss.16-27, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ADAPTIVE DATA SEQUENCE GENERATOR FOR NOISY SIGNALS IN LOW RATE WIRELESS PERSONAL AREA NETWORKS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.30, sa.3, ss.371-380, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cluster based wireless sensor network routing using artificial bee colony algorithm

WIRELESS NETWORKS, cilt.18, sa.7, ss.847-860, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Slotsuz IEEE 802.15.4 Ağlarda CSMA/CA Parametre Değerlerinin Hesabına Yönelik Monte Carlo Makinesinin Tasarımı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.5, sa.2, ss.247-256, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optimal Disk Scheduling Based On Ant Colony Optimization Algorithm

Erciyes Universiy Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.22, ss.11-19, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems Differential Evolution Algorithm

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, cilt.12, sa.1, ss.53-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measuring IEEE 802.15.4 Protocol Performance over Embedded Control Systems

2019 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2019, Malatya, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2019 identifier

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ UYGULAMASI İÇİN UZMAN SİSTEM TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.361-366

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Uygulaması İçin Uzman Sistem Tasarımı

III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018

Kablosuz Ağlarda Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi

(ISAS 2018) 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.461-464

Design and Implementation of a Wireless Sensor Node for Real-time Monitoring Applications

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2017), Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.1-0

Kablosuz Vücut Alan Ağlarında Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Yönlendirme İşlemleri

2nci Uluslararası Bilgissayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2017), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.796-0

Routing Operations in Wireless Body Area Networks with Fuzzy Logic Approach

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.764-768 identifier identifier

Kablosuz Ağ Protokolleri İçin bir Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2015, ss.1-8

Kablosuz Algılayıcı Ağ Yönlendirme Protokolleri İçin Geliştirilen Ayrık-Olay Tabanlı Benzetim Yazılımı

inet-tr'15 XX. Türkiye'de XX. İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2015, ss.1-8

MAC PERFORMANCE ANALYSIS OF IEEE 802.15.4 PROTOCOL WITH BCH CODING

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1678-1681 identifier

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

AB'14 XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2014, ss.1-7

A Comparative Study on Differential Evolution Based Routing Implementations for Wireless Sensor Networks

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2012), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.1-5

An Application of Wireless Sensor Network Routing based on Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 2011, ss.326-330 identifier identifier

Cluster based wireless sensor network routings using Artificial Bee Colony Algorithm

IEEE 2010 International Conference on Autonomous and Intelligent Systems, AIS 2010, Povoa de Varzim, Portekiz, 21 - 23 Haziran 2010 identifier

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yönlendirme Teknikleri

Akademik Bilişim’ 07, Kütahya, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2007, ss.409-415

Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Güvenli İletişim Teknikleri

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.1-4

Routing in Wireless Sensor Networks Using Ant Colony Optimization

1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2006, ss.401-404

Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Gelişime Dayalı Hızlı Bir Algoritma

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.527-530

A Performance Comparison of Modern Heuristic Algorithms on Test Functions

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.46-49

Çamaşır Makinesi için Akıllı Neuro-Fuzzy Mantık Kontrolör Tasarımı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2004, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004, ss.1-4

Disk Scheduling Using Ant Colony Algorithm

ICSP-International Conference on Signal Processing, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2003, ss.223-226

A Simple And Global Optimization Algorithm For Engineering Problems: Differential Evolution Algorithm

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.581-583

TOM ile Bilgisayar Laboratuvar Otomasyonu

10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2002, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2002, cilt.1, ss.297-302