Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgisayar Ağları

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Donanım

  • Ağ Mimarisi

  • Mantıksal Tasarım

  • Yazılım

  • İşletim Sistemleri

  • Mühendislik ve Teknoloji