Öğr.Gör.

ÖZCAN GÜRBÜZ


İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Eğitim Bilgileri

1996 - 1998

1996 - 1998

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Yüksek Lisans

“Sinema Dramaturjisi: ‘Asiye Nasıl Kurtulur?" Filmlerinin Dramaturjik Çözümlemesi”

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2005

2005

"Öğrenme - Öğretme Kuram ve Yöntemleri Kursu" ve "Eğitim Becerileri Kursu"

Ölçme ve Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi

1984

1984

“T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ‘Ustalık Belgesi” (İli: Eskişehir, Sanatı: Elektronik, Belge No: 615/ 1984), 12. 12. 1984. ve “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü ‘Eğitici Usta Belgesi” (İli: Eskişehir, Belge No: 2057, 1984).

Mesleki Kurs

Milli Eğitim Bakamlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Medürlüğü

Akademik Unvanlar / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Senaryo Uygulamaları

Lisans

Lisans

Senaryo Uygulamaları

Lisans

Lisans

Sinema Dramaturjisi

Lisans

Lisans

Belgesel Sinema II

Lisans

Lisans

Belgesel Sinema II

Lisans

Lisans

Profesyonel Radyo TV ve Sinema Araştırmaları II

Lisans

Lisans

Profesyonel Radyo TV ve Sinema Araştırmaları II

Lisans

Lisans

Profesyonel Radyo TV ve Sinema Araştırmaları I

Lisans

Lisans

Senaryo Yazımı

Lisans

Lisans

Profesyonel Radyo TV ve Sinema Araştırmaları I

Lisans

Lisans

Senaryo Yazımı