Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Teknoloji Kabul Modellerinin Karşılaştırılması ve Havayolu Mobil Uygulamalarının Kabulüne Yönelik Bir Model Önerisinin Geliştirilmesi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 2013 Postgraduate

  Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: Facebook Örneği

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşetme Bölümü- Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Italian

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018R ile veri analizine giriş

  IT , Turcosa analitik çözümlemeler

 • 2018Nöropazarlama

  Other , Pazarlamasyon

 • 2018Nitel araştırma yöntemleri

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi- KAÇAUM

 • 2015Lisrel-Yapısal Eşitlik Modellemesi

  IT , EYS-Pamukkale Üniversitesi

 • 2009Unilever Sales

  Other , Unilever İnsan Kaynakları

 • 2009Bilgiarena New Marketing Trends

  Other , Bilgi Üniversitesi

 • 2009Reklamcılık ve Marka Yönetimi

  Other , Dip Reklam ve İletişim

 • 2008Master Class Sustainable Development

  Other , British Council

 • 2008Etkin İletişim

  Other , Nar Eğitim Danışmanlık

 • 2008Field Visit Sales

  Other , P&G

 • 2008Gelişim Pazarlama Eğitimi

  Other , Koç Holding

 • 2008Business Life Seminars

  Other , BUMED