Education Information

Education Information

  • 2009 - 2014 Doctorate

    Erciyes Üniversitesi, Klinik Bilimler , Ortodonti, Turkey

Dissertations

  • 2012 Doctorate

    GEN TERAPİ, FOTOBİYOMODULASYON ve ULTRASON UYGULAMALARININ ORTODONTİK NEDENLİ KÖK REZORPSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Erciyes Üniversitesi, Klinik Bilimler , Ortodonti